Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2012

brainwave
I trudno mi się przyznać,
że to wszystko nagle traci sens
gdy Ciebie nie ma.
Na głos nie wypowiem,
że tęskniłam gdy nie było Cię
trochę za długo.
Reposted fromglamorous glamorous

November 19 2011

brainwave
Piękny? Nie wiem. Ma około 1.80 wzrostu, włosy mniej więcej takie krótkie jak ty i zielone oczy: po prostu cudowne. Ale... nie. Nie jest chyba piękny w obiegowym sensie tego słowa. Jednak na pewno jest mężczyzną z którym - jeśli go gdzieś zobaczysz - od razu chciałabyś spędzić resztę życia...
Reposted fromglamorous glamorous

August 19 2011

August 18 2011

brainwave

Setki razy zabijana zdaje się mieć nieskończoną liczbę żyć...
Tags: k
brainwave

k


Dlaczego to Paryż jest tak romantycznym miejscem? A nie stół przy którym zasiadasz codziennie z ukochanym...  
Reposted byim-youre-poison im-youre-poison

August 08 2011

brainwave

April 16 2011

brainwave

Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.
Tags: k.l
Reposted byglamorous glamorous

March 19 2011

March 01 2011

February 17 2011

brainwave
4470 8867 390
Reposted fromretaliate retaliate viaglamorous glamorous
brainwave
najgorszą częścią odkochiwania się jest zastanawianie się nad tym, czy jeszcze kiedyś otworzysz się na kogoś tak bardzo.
brainwave
Rozbierał ją wzorkiem, a ona patrzyła niewinnie,
przygryzała wargi i uginała się pod dotykiem
jego rozpalonych dłoni, prosząc o więcej
wygiętym, nienasyconym ciałem.
Reposted frompeace peace viaglamorous glamorous
brainwave
I spotkało się trzech skurwysynów los, życie i miłość.
Reposted frommefir mefir viaglamorous glamorous
brainwave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl